Home O nama Matrex - hladni asfalt
PDF Ispis E-mail
Autor studio Leonardo   

.

.

.

.

.

MATREX

PERMANENT COLD PATCH


MATREX DUGOTRAJNU HLADNU ASFALTNU MASU ZA KRPLJENJE KOLOVOZA stvorio je početkom 1980-ih godina jedan od pionira industrije modifikovanih hladnih masa za krpljenje kolovoza. Ondašnju prvu tehnologiju je testirala i odobrila Savezna uprava za autoputeve SAD.

Via-Vita d.o.o. - Matrex - hladni asfalt

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA je naredna generacija ove tehnologije za popravku puteva i kolovoza. I to ne samo za primenu u udarnim rupama, već i za trajne popravke eksploatacionih naprslina i nanošenje pomoću asfaltnih rasipača.

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA je našla svoju primenu na najznačajnim putevima na teritoriji Srbije (autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima kao i na gradskim saobraćajnicama).

Matrex - hladni asfalt

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA je sredstvo za popravku puteva u svim vremenskim okolnostima, efikasan do -260C dakle pre svega za ekstremno hladne zimske dane , a deluje podjednako dobro i u uslovima vrele klime (do 490C). Ovaj jedinstveni proizvod se lako koristi i ostaje gibak prilikom nanošenja od strane ekipe za održavanje puteva.

MATREX se brzo vezuje za dno udarnih rupa , čak iako je udarna rupa ispunjena vodom, kao i za  kolovoz, bilo da je reč o drvenoj, čeličnoj ili betonskoj podlozi.

MATREX ne zahteva emulzionu oblogu za fiksiranje a, zbog svog izdržljivog kvaliteta, prijemčiv je i za površinsko nanošenje dodatnih slojeva materijala.

U  nedavnom Državnom izveštaju Amerike unutar Programa Strateškog Istraživanja Puteva ukazuje se na ekonomičnost upotrebe materijala za krpljenje, po kome je najekonomičnija upotreba MATREX P.C.P. tehnologije. Razlog za to je u veoma lakoj primeni, tako da je jedino potreban mali kamion sa malobrojnom posadom snabdevenom lopatama da naprave trajnu zakrpu.  

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA nudi sveobuhvatnu listu karakteristika koje omogućavaju bilo kom korisniku da kupuje sa sigurnošću. Svojstva ove mase su sledeća:

Hladno aplikovan, lak za upotrebu
Sadrži jedinstvene ko-polimere, vlažeće agense, odabrani selektovani bitumen i   agregate
Primena u svim vremenskim uslovima: zima, proleće, leto, jesen
Podešava se minutama od postavljanja i odmah prima saobraćaj
Flexibilan i elastičan materijal
Trajna popravka za rupe, zaseke i ostala održavanja
Vezuje se za asfalt (pavement) u vodi koja stoji
Efikasan od –15F (-26C) do 120F (49C) stabilan na mržnjenje i topljenje (freeze/thaw stable)
Ostaje gibak za lako rukovanje
Dve godine garancija za držanje na otvorenom na gomili, neograničeno u kesama (u kesama se može čuvati napolju do 24 sata pre upotrebe ne sme se zamrznut ugrađivati)
Ne zahteva zaptivajući pokrivač asfaltne emulzije
Može biti pokriven sa vrućim asfaltom bez pojave curenja  (bleeding occuring)
Pokazuje se jednako kao vruć asfalt za zakrpe (performs)
Ekonomičniji od vrućeg asfalta ili uobičajnih hladnih mešavina za popravke
Ne zagađuje okolinu
Može se reciklirati sam ili sa uobičajenim asfaltom

Matrex - hladni asfalt

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA ima dvogodišnji vek skladištenja kao nepokrivena nagomilana rezerva na otvorenom prostoru i neograničen vek trajanja ako je upakovana u vreće, kante ili burad. To je idealan proizvod za ulice, autoputeve, parkirališta, aerodromske piste, a prihvata saobraćaj momentalno.

Iz udarne rupe ili sa oštećenog kolovoza uklonite sve ostatke razgrađenog materijala. Lopatom nanesite dovoljno MATREX-a da možete nivelisati zakrpljeno parče. Razgrnite material zadnjom stranom lopate i poravnajte ga valjkom ili gumenim točkovima.

Za popravke dubine 15 cm ili više, nanesite dva sloja od po 5-7 cm, svaki put ravnomerno nabijajući MATREX.

Kod konvencionalnih naprslina , ili kada se MATREX nanosi na podlogu sa rastrešenom podbazom, potrebno je prvo sabiti tu bazu onako kako biste to uradili pri bilo kojo standardnoj popravci kolovoza.

Jednostavno nanesite MATREX i poravnajte ga tanjirastom presom ili valjkom za asphalt ili gumenim točkovima. Na MATREX se može nanositi konvencionalna vrela smeša od asfalta jer je on sasvim kompatabilan.

Više detalja na linku: MATREX i Via-Vita d.o.o..

 

Ko je na strani

Trenutno aktivnih Gostiju: 2